Interview

TOTAL: 1 PICTURES

select a picture

นาย ภาสพงศ์ สุริยะกำพล ครูเตย

จบ วิชาการด้าน ดนตรีแจ๊ส มหาวิทยาลัยรังสิต
ประวัติการทำงาน
ร่วมวงกับ nueter lover
Knock the knock
Band manager ให้กับ grammy vocal studio
สอนและเล่นดนตรีในเมือง Sydney ที่ประเทศ Austalia

อัพเดท : 31 มี.ค. 61 อ่าน : 140 ครั้ง